close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

Powermax אזעקה אלחוטית

מערכת אזעקה

 POWERMAX אזעקה אלחוטית הינו הפתרון המושלם למיגון הבית עם ניהול של עד 30 אזורים

ועם מגוון רחב של גלאים כגון:

גלאי נפח, גלאי מגנט למיגון הדלתות והתריסים, גלאי וילון, גלאי שבירה (אקוסטיים)

גלאים שמתעלמים מחיות מחמד, גלאי דליפות גז/עשן גלאי הצפה ועוד .

פונקציות נוספות:

  •  חיוג למס' טלפונים בעת פריצה,
  •  שלט רחוק להפעלה ולכיבוי המערכת,
  •  פתיחת מיקרופון להאזנה למתרחש ורמקול להשמעת קריאה לפורץ,
  •  לחצן חרום להפעלה בעת מצוקה,
  •  זיהוי מהיר והתראה בעת ניתוק מערכת החשמל ע"י הפורץ,
  •  שליטה מלאה בפעילות האזעקה ע"י טלפון מרוחק,
  •  הנחיות קוליות בשפה העברית ,אפשרות נטרול אזורים בעזרת קוד משתמש קבלת הודעה מוקלטת באמצעות    כרטיס הודעה
זמינות: קיים במלאי