close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

פימא קפטן 6

מערכת אזעקה  קפטן- 6 ,תוצרת חברת פימא ,הינה מערכת יעילה ומקצועית לשישה אזורים , המתאימה להתקנה בשוק המסחרי והביתי . לוח הבקרה של קפטן 6 מאופיין בידידותיות רבה למשתמש ומאפשר פשטות בתפעול . המערכת כוללת את שיטת התקשורת הייחודית של חברת פימא - תקשורת מגוונת - קווית ,אלחוטית וסלולרית אינטגרלית .

מאפייני המערכת

 • שישה אזורי הגנה ושתי יציאות עזר הניתנות לתכנות
 • שני מדורים אמיתיים, כולל מספר מנוי שונה לכל מדור
 • פתרון מקיף למניעת אזעקות שווא
 • חסינות RFI ברמה גבוהה
 • תקשורת קווית , אלחוטית וסלולרית למוקד ברמת אזור
 • שילוב של משדר רדיו/ סלולרי קטן ממדים - בתוך קופסת הבקרה
 • רישום מפורט בזיכרון של אירועים אחרונים עם תאריך שעה
 • ניתן לתכנת את מספר השידורים הנשלחים במשדר האלחוטי
 • דיווח לשתי תחנות מוקד בעלות שני מספרי טלפון, פורמט, ומספר מנוי שונים
 • הגנת קו עם שני נגדי סוף קו המאפשרת התראה על קצר ונתק גם כאשר המערכת כבויה

יתרונות למשתמש

 • תצוגת מצב שישה אזורים מלאה; כל המידע במבט אחד בלוח המקשים הכותב
 • בדיקת קו טלפון רציפה ודיווח במשדר על ניתוק בקו הטלפון
 • דריכה אוטומטית בשעה שתוכנתה מראש
 • אפשרויות הפעלה מגוונות - קוד / שלט / מפתח
 • אפשרות האזנה מרחוק באמצעות יחידת מיקרופון
 • 10 קודים שונים (קוד ראשי, שמונה קודי משתמש וקוד קצר)
 • חייגן מנויים ל-3 מספרי טלפון שונים
 • הפעלה מלאה או חלקית
 • 3 מקשי חירום: מצוקה / שוד / אש
 • אפשרות נטרול אזורים בעזרת קוד משתמש קבלת הודעה מוקלטת באמצעות כרטיס הודעה
 • אפשרות לחיבור עד 8 לוחות מקשים
זמינות: קיים במלאי