close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

מתאם טלפון PAL-101 לקו אחד ודלת אחת

מערכת אינטרקום מתקדמת המאפשרת בקרה ותקשורת ישירה עם מי שנמצא בכניסה
לבית באמצעות כל מכשירי הטלפון בבית, כולל הטלפון האלחוטי.
בעת קריאה מדלת הכניסה או השער ,הטלפונים בבית יצלצלו בצליל שונה ,ניתן
לדבר ולפתוח את הדלת באמצעות כל טלפון.
קריאה מדלת הכניסה, בעת שיחת טלפון - יתקבל איתות "שיחה ממתינה"
שונה בצליל משיחה ממתינה רגילה.
מערכת ה"פון גייט" פועלת על תשתית הטלפונים הקיימת ולא מצריכה תשתית ייחודית לאינטרקום.


 • מאפשר קשר פנימי בין כל שלוחות הטלפון בבית.
 • ניתן ליצור קשר יזום עם הפנל בחוץ.
 • בעל ממסר פיקוד להפעלות שונות ע"פ בחירה.
 • יציאת AC12V לשימושים שונים.
 • משוב בפנל בעת לחיצה.
 • איתות אלקטרוני מיוחד(שונה מאיתות שיחה ממתינה)בזמן שיחת טלפון.
 • ניתן להעביר שיחות טלפון לשאר השלוחות בבית.
 • הזנת מתח משנאי AC12V
 • קווי הטלפון פעילים גם כשהמערכת אינה פועלת או אינה מחוברת לחשמל.
 • המערכת פועלת גם ללא קו .
 • המערכת פועלת עם כל סוג טלפון לחצנים גם אלחוטי, בחיוג צלילים (טונים).
 • הגברה נפרדת לרמקול / מיקרופון.
 • חיבור פנל עד 150 מ' מהמערכת.
 • מתאים לכל סוגי המרכזיות.
 • מתחבר גם עם קווי טלפון של בזק והוט 
 • מידות: א-145 מ"מ , ג-120 מ"מ , ע-35 מ"מ

זמינות: קיים במלאי