close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

גלאי זעזועים דיגיטלי SHOKTECK

       
 
         גלאי דיגיטאלי תוצרת  ROKONETהמבוסס על חיישן פיאזו הרגיש לכל תנועה
 
 •  בעל מעבד אותות דיגיטאלי המפענח את האות הנקלט ומסנן אזעקות שווא הנגרמות מכלי רכב חולפים  
 •  2 פוטנציומטרים ל-2 דרגות כיול, גס ועדין, המאפשרים כיול רגישות אופטימאלי בהתאם לסוג המשטח עליו מותקן הגלאי  
 •   נורית בעלת 3 צבעים הנותנת חיווי הן על רגישות יתר והן על תת רגישות ומאפשרת כיול אופטימאלי  
 •    בעל הגנת טמפר
 • קיים דגם משולב הכולל מגנט וגלאי זעזועים בגלאי אחד – מתאים להתקנה על חלונות ודלתות 
   
   
   
זמינות: קיים במלאי